ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

പൂമരചോട്ടിലെ കിണര്‍

പൂമരചോട്ടിലെ കിണര്‍
പൂമരച്ചോട്ടിലൊരു കിണര്‍ നല്ലതാണ്‌-
അത്‌ എണ്ണച്ചായം തീര്‍ത്ത ചിത്രമെങ്കില്‍,
പൂവിറ്റു വീണു വെള്ളം ദുഷിച്ചാലു-
മത്‌ പുഷ്പവൃഷ്ടിയായിടില്‍,
ചുറ്റിടിച്ച്‌ വേരിഴഞ്ഞാലും
ഭൌമരതിഭാവങ്ങളായതറിഞ്ഞാല്‍,
ജലയുദ്ധങ്ങളില്‍ തൊട്ടികള്‍
കലമ്പുമ്പോള്‍ ചില്ലകളറ്റ്‌
മരം തീരാതെ നിന്നാല്‍, പിന്നെയും
തെളിനീരില്‍ മുഖം നോക്കി
ചുറ്റും പൂക്കളുതിര്‍ത്തുലഞ്ഞാല്‍
പൂമരച്ചോട്ടിലൊരു കിണര്‍ നല്ലതാണ്‌.