ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 29, ഞായറാഴ്‌ച

വ്യോമയാനം

വ്യോമയാനം
പറക്കുവാന്‍ കൊതി മാത്രമല്ല
ആകാശയാത്രയ്ക്കിടയായ്‌
ഭൂതലം മടുത്തതുമുണ്ട്‌;
കയറ്റിറക്കങ്ങളുടെ ദുര്‍മുഖം,
നിത്യദൈന്യത്തിന്‍ തമോമുഖം,
പണപ്പെരുക്കത്തിന്‍ തീയമുഖം-
മടുക്കുവാനിനിയുമെത്ര കാരണങ്ങള്‍.
ഗഗനവീഥിയില്‍ ഭൂതലം
ഒരു താഴ്ത്തലം മാത്രം,
സര്‍വ്വഭേദങ്ങളും ഞെരിച്ചടക്കിയ
സമതയുടെ ദ്വിമാനതലം,
കാഴ്ചയിണങ്ങിയൊരു ചിത്രതലം,
നിലം തൊടുമ്പോള്‍ വീണ്ടുമുയിര്‍-
കൊള്ളും ആ ത്രിമാന വേദി,
ഭീതിയുണര്‍ത്തും മന്ത്രഭൂമി.

jayant 27.07.12,thumpoly