ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഒളിക്യാമറകാലത്തെ പ്രണയം

ഒളിക്യാമറകാലത്തെ പ്രണയം
ക്യാമറയ്ക്ക്‌ കണ്ണുകള്‍ മാത്രമേവിടുള്ളൂ
ഒപ്പിയ കാര്യങ്ങള്‍ നീലപ്പല്ലുകള്‍
കാര്‍ന്നൂതിന്ന വഴികള്‍ താണ്ടിപോയിരിക്കും
രാഗത്തിന്‍ മൂര്‍ദ്ധാവില്‍ ലെന്‍സ്‌
അടുക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ നീമാത്രമേയുള്ളൂ, അവനില്ല.
നിന്‍ പ്രണയപീഢ വായടക്കമറ്റതും
പ്രേമാര്‍ച്ചന മെയ്മറന്നതും
ചെല്ലപ്പേരുകള്‍ പേറി ലോകം ചുറ്റും
ഓര്‍മ്മച്ചിപ്പുകള്‍ മറിഞ്ഞും, ചിത്ര
ക്കുഴലുകളില്‍ പടര്‍ന്നുംകൈത്തലത്തില്‍ ഭോഗദ്രവ്യമായ്‌.