ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ജൂലൈ 17, ചൊവ്വാഴ്ച

അമ്പലക്കിളികള്‍

അമ്പലക്കിളികള്‍
ദാവീദിണ്റ്റെ* മസ്മൂറുകളില്‍**
കുരുവികള്‍ കൂടിട്ട ബലിത്തറയുണ്ട്‌
മീവല്‍ക്കിളികള്‍ കുഞ്ഞിനെയൂട്ടി
കോവില്‍ക്കെട്ടില്‍ ഇളവേറ്റു.
സമരസത്തിണ്റ്റെയീ ദ്യോതകമൊരു
ജപമണിപോല്‍ ദാവീദുഴിഞ്ഞു.
പടകേറ്റത്തില്‍ ക്ഷേത്രമേധത്തില്‍
കല്ലിടിഞ്ഞവ പിന്നെ മറഞ്ഞുകാണും.
പലനാളകന്ന,വ ഹന്നാണ്റ്റെ***
ചന്തക്കൂടുകളില്‍ തിങ്ങിയിരിക്കാം
നസ്രായണ്റ്റെ**** കഥചൊല്ലലില്‍
ചേക്കേറാന്‍ ഒരു ചിറകടിദൂരത്ത്‌.
റോമരുടെ പടവിളികളില്‍
കോവിലെരിഞ്ഞ്‌, മടക്കമില്ലാതെ
മറഞ്ഞതിനും മുമ്പ്‌
അവിടെ കിളികളുണ്ടായിരുന്നു

*ദാവീദ്‌=ഇസ്രയേലിണ്റ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവ്‌.നിരവധി സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രചിച്ചു.
**മസ്മൂറ്‍=സങ്കീര്‍ത്തനം
***ഹന്നാന്‍=ക്രിസ്തുവിണ്റ്റെ കാലത്തെ മുഖ്യപുരോഹിതന്‍
****നസ്രായന്‍=യേശുക്രിസ്തു