ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, ജനുവരി 15, ചൊവ്വാഴ്ച

നൂലഴികള്‍

നൂലഴികള്‍

ഇപ്പോഴും സൂചികള്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്നു-
ആശ്ചര്യം തന്നെയത്‌.
കീറപ്പാടുകള്‍ ഇഴയടുക്കാത്ത
പുത്തന്‍ തയ്പും തുണീം,
പോറ്‍മുന കോറും
മറയാ ഛേദക്കുറികള്‍,
നൂലുമായ്‌ കൈ ഓടാന്‍
തികച്ചു കിടയാ സമയം,
തുന്നാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
അമ്മവിരല്‍ അറ്റത്‌-
എന്നിട്ടും സൂചികള്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്നു
ആരൊക്കെയോ തയ്ക്കുന്നു.

jayant
thumpoly capuchin ashram11.8.12