ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, ജനുവരി 23, ബുധനാഴ്‌ച

കലാപലാഭങ്ങള്‍

കലാപലാഭങ്ങള്‍

നിറയൊഴിഞ്ഞിട്ടും
തിരയൊഴിയാത്തൊരു
കടലളവില്‍ എന്നില്‍
വന്നും പോയുമിരിക്കുന്നു-
നിരവിട്ട്‌ മലച്ച
വെടിച്ചീള്‌ കുറിച്ച
കപാലസ്മൃതികള്‍;
അതിലൊന്നെന്നമ്മ,
പിന്നെയഛന്‍,പിന്നെ
അടുത്തോരുമറിവോരും.
ശേഷക്രിയകളുടെ ആണ്ടുവരവില്‍
ഒരൊറ്റത്തീയതിയില്‍
ഓര്‍മ്മകളൊതുക്കാം;
എമ്പാടും ചിതറിക്കാതെ
രക്തസ്മരണകളെ
കനപ്പെടുത്തിത്തന്ന
കലാപങ്ങളേ,പെരുങ്കൊലകളേ
നിങ്ങള്‍ക്കു നന്ദി.