ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, മേയ് 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

കാറ്റൊടുക്കം

കാറ്റൊടുക്കം
ചെറുതാണ്‌ തോണി,
കടലതിവലുതു,മല നിറഞ്ഞതും.
കാറ്റിന്‍ കുരുതിയാട്ടത്തിലിണ-
ചേര്‍ന്നാടും ലവണാംബു
കണ്ണു നീറ്റി മുഖത്താഞ്ഞു
തളിച്ച്‌ കൊലച്ചിരി കാട്ടുന്നു.
തുഴക്കോലെറിഞ്ഞുപോയ്‌,
ഉള്‍ക്കാമ്പലിഞ്ഞുപോയ്‌.
അണിയത്തുറങ്ങുമീശന്‍
ഇനിയുമുണര്‍ന്നുമില്ല.
ഉലയും യാനം കുറുകെ നടന്ന്
ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നു നാഥനരികെ;
കാറ്റടങ്ങീല്ല, തിരയൊഴിഞ്ഞീല്ല
എങ്കിലുമവയെന്നെ വിഴുങ്ങീല്ല.