ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2018, നവംബർ 8, വ്യാഴാഴ്‌ച

മാരീചം

ഹിരണ്യഹിരണങ്ങൾ;
മായക്കൊടുങ്കാട്,‌ എങ്കിലും
പൊന്നണിയാത്തൊരിളമാൻ
നേരായ്‌ കരഞ്ഞതു ഞാൻ കേട്ടതാം; 
അറിയില്ല,
മരീചികയിൽ കണ്ണീർ പോലും
അടരും നേരിൻ പടലമാം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ